– Må få ta vare på gamle hus(pluss)


– Må få ta vare på gamle hus(pluss)

Politikerne i Eide planutvalg ønsker at gamle hus skal bli tatt vare på og går nok en gang imot anbefalinger fra overordna organ.
Les mer om: