– Jobb betyr trygghet og identitet


– Jobb betyr trygghet og identitet

På oppdrag fra Nav har Fretex fulgt opp personer med nedsatt arbeidsevne for å få dem bort fra uføretrygd og ut i jobb. Halvparten av deltagerne har allerede fått jobb.