– Jeg tenkte mye på om det var hans måte å ta farvel på


– Jeg tenkte mye på om det var hans måte å ta farvel på

En dag får Caroline telefon fra barnehagen og SFO. Stig har ikke hentet barna.
Les mer om: