– Jeg ble bare sint fordi det var masse kunder i kiosken, så kommer den fjotten og truer meg med pistol. Jeg ble rasende


– Jeg ble bare sint fordi det var masse kunder i kiosken, så kommer den fjotten og truer meg med pistol. Jeg ble rasende

Heidi Isaksen er ikke den som blir lettest skremt. Da kunden truet henne med pistol ble hun bare sint.
Les mer om: