– Hospice vil forsterke helsetilbudet i livets siste fase – et tilbud som opplagt må bli bedre


– Hospice vil forsterke helsetilbudet i livets siste fase – et tilbud som opplagt må bli bedre

Utvalget som sto bak utredningen om palliasjon til alvorlig syke og døende, var delt i synet på om man bør satse på særomsorg for døende og deres pårørende i form av hospice. 
Les mer om: