– Har ikke oversikt


– Har ikke oversikt

Norske virksomheter har ikke oversikt over egne sårbarheter og hvilken risiko de er utsatt for. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet maner til et nasjonalt krafttak for sikkerhet.