– Håper Sannhetskommisjonen leser boka


– Håper Sannhetskommisjonen leser boka

Hvordan føltes det å ikke få lov å snakke sitt eget språk? Hvordan påvirket fornorskningen hverdagen til det kvensk – og samisktalende folket i nord? Forfatter Ellen Thorsdalen har skrevet en roman om et vanskelig, men stadig aktuelt tema.
Les mer om: