– Google er opptatt av Fitbit-enhetene, ikke av dataene