– Fremtidens tannhelsetjeneste må gi hele befolkningen et likeverdig tilbud


– Fremtidens tannhelsetjeneste må gi hele befolkningen et likeverdig tilbud

Tennene er ikke en del av kroppen når det kommer til helsepolitikk. Det går på den fysiske og psykiske helsa løs for dem som ikke har råd til nødvendig behandling.