– Et vesentlig bortfall av inntekter for norske bønder


– Et vesentlig bortfall av inntekter for norske bønder

Statsbudsjettet som ble lagt fram i dag inneholder både positive og negative elementer for landbruket, mener Norsk Bonde- og Småbrukarlag.