– Drapene kommer ut av intet


– Drapene kommer ut av intet

I tingretten fastslo påtalemyndigheten at det ikke er grunnlag for å dømme 16-åringen til forvaring. I sin prosedyre under ankesaken kom aktor Jan Tallaksen til motsatt konklusjon.
Les mer om: