– Det er teknisk mulig å overvåke samtlige borgere 24 timer i døgnet. Kina ser på dette som en mulighet