– De som har hatt ansvaret for disse bilene burde blitt straffet


– De som har hatt ansvaret for disse bilene burde blitt straffet

Nei – ikke alle er like fornøyd med bilkjøpet sitt.