– Byrådet gir blaffen i de som bor her


– Byrådet gir blaffen i de som bor her

– Byrådet har satt demokratiet til side for å oppnå utbygging av Smestad på bekostning av de som bor der i dag, tordner Høyre. – Omkamp på det de selv foreslo, svarer byrådet. 
Les mer om: