– Å ta vekk funksjonar handlar om ei krise!(pluss)