Øystein Dolmen: – Det nære vennskapet måtte vike


Øystein Dolmen: – Det nære vennskapet måtte vike

Knutsen mistet Ludvigsen for ti år siden, men for Øystein Dolmen (73) er Gustav Lorentzen sterkt til stede likevel.