Ønsker større mangfold i sikkerhetsbransjen


Ønsker større mangfold i sikkerhetsbransjen

KOMMENTAR: Antallet kvinner i sikkerhetsbransjen har økt de siste årene, men vi er fremdeles for få.