Øker kapasiteten på passkontorene


Øker kapasiteten på passkontorene

Fra 1. april øker Oslo politidistrikt bemanningen på sine passkontor på Grønland i Oslo og i Sandvika i Bærum for å møte behovet.