Ødelegger for andre i kulturbransjen


Ødelegger for andre i kulturbransjen

Det var umusikalsk av festivalen Palmesus å ta ut stort utbytte - før de søkte staten om coronahjelp.