Årets konfirmantar


Årets konfirmantar

Her er lista over årets konfirmantar: Humanistiske konfirmantar Folkets Hus, Sauda 4. mai Karsten Berekvam Frikk Bratås Theo Herheim Egge Arin Eirikssønn Åshild Helstrup Hindenes Olav Eino Hovind Odin Ripel Jensen Silje Ekkjestøl Lien Tuva Ekkjestøl Lien Sebastian Listøl Mira Isabella Skaar Madsen Ingrid Renata Nielsen Simen Rønhovde Sindre Steine Jakob Lindanger Sørensen Marvik kapell 4. mai Daniel Byrkjedal Finnvik Hanne Rebekka Hebnes Sondre Hebnes Elias Kjølvik Jelsa kyrkje 5. mai Torstein Landsnes Grønnevik Vebjørn Hamra Hilde Thorsen Sand kyrkje 5. mai Åsa Lillehammer Bakka Martine Rønnevik Berge Nils Erfjord Håranes Hilde Kvåle Klungtveit Ådne Åsland Kvæstad Tor Møgedal Henriette Ove Nesbø Espen Skålheim Håvard Herabakka Tveiten Henrik Aas Sauda kyrkje Tobias Løland Erfjord kyrkje 11. mai Tobias Bog Elias Erfjord Espen Erfjord Maren Kilane Jone Skår Østerhus Frida Øye Suldal kyrkje 25. mai Andreas Aarsbog Grøsfjell Åsne Kristensen Hoftun Thomas Kvæstad Vanja Helen Lunde Lars Kristian Moe Johan Sørestad Nesflaten kapell 26. mai Matias Berekvam Steine Rine Jordebrekk Fermann