Åpent brev til Statens vegvesen


Åpent brev til Statens vegvesen

Jeg leser i avisa «Valdres» tirsdag 12. februar at det ønskes innspill til løsning for ny E 16 til/forbi Fagernes.