«Verdens smarteste lås» har en alvorlig sårbarhet som ikke kan fjernes