«Idol»-dommer havnet midt i knivdrama


«Idol»-dommer havnet midt i knivdrama

Måtte evakuere fra DJ-jobben.