«Det er rart å tenke på at folk sitter og diskuterer meg. Men det går fint, jeg er ikke spesielt skvetten»


«Det er rart å tenke på at folk sitter og diskuterer meg. Men det går fint, jeg er ikke spesielt skvetten»

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)NORDBERG: Det ble ganske stor ståhei da Marte Gerhardsen (46) ble innstilt som ny direktør for Utdanningsetaten, etter Astrid Søgnen, og som måtte gå etter mange år i sjefstolen. Ikke bare fordi Marte Gerhardsen ikke hadde noen bakgrunn fra oppvekst- og utdanningssektoren, men også fordi noen hevdet at dette var en ren partiansettelse. Opphavet er selvfølgelig nevnt, Tove Strand og Rune Gerhardsen, men ikke minst også Martes tidligere engasjement som leder av Oslo AUF, på nittitallet.Og det begynner å bli noen år siden:- Jeg har jo ikke hatt noen politiske verv siden 90-tallet. Jeg forstår jo at dette er en jobb som mange vil ha, og det er en viktig jobb for Oslo. Og jeg skjønner veldig godt at dette er noe mange har meninger om. Men jeg var i en grundig og omfattende ansettelsesprosess. De fem som satt i ansettelseskomiteen var enige. Innstillingen er også støttet av fagforeningene, det er et godt mandat å ta med seg videre.Stor arbeidsplass Hun forteller at hun er veldig stolt over å ha fått ny jobb, som leder for en av Norges største arbeidsplasser, med rundt 15.000 ansatte:- Jeg er ikke utdannet pedagog, men jeg skal så klart bruke kompetansen og ressursene til de mange flinke folka som jobber i Utdanningsetaten. Jeg kommer jo fra en lederjobb i Helsedirektoratet, og er hverken lege eller sykepleier, og det tror jeg fungerer fint. Det viktige er å ha respekt for folks fagkompetanse og bygge på deres kunnskap og erfaring. I jobben jeg har nå, i Helsedirektoratet, og i Utdanningsetaten, er det viktig å ha en god rolleforståelse, og det å være byråkrat og å jobbe opp mot politikere. - Ikke spesielt skvetten Hun synes det er rart å tenke på at folk diskuterer Marte: - Før jeg ble innstilt til jobben som ny direktør for Utdanningsetaten, tenkte jeg ikke på om folk kom til å mene så mye om jeg eventuelt skulle få jobben. Det er veldig rart å tenke på at folk sitter og diskuterer meg. Men det går fint, jeg er ikke spesielt skvetten, og leser heller ikke alle kommetarene på nett. Det er bedre å ha fokus på det som nå blir viktig: Å levere til elevene i Osloskolen, sier hun over kaffekoppen på Nordberg, med vakker utsikt over hovedstaden.Der hun bor med mann og to barn, den eldste på videregående skole, den yngste på lokal ungdomsskole. - En av de viktigste Men tilbake til den nye jobben, hvorfor ville hun ha den?- Jeg har jo hatt en kjempefin jobb i Helsedirektoratet, og var i utgangspunktet ikke innstilt på å slutte der. Men så kom jo denne muligheten. Alle jobber er viktige, men jeg tenker at det å være leder for Utdanningsetaten er en av de viktigste jobbene i Oslo, og det å få være med å påvirke at ungene og ungdommene våre får et så godt utgangspunkt som mulig.Nordberg er ganske mye lenger enn et steinkast fra der hvor Marte selv vokste opp, på Stovner:- Jeg gikk på Stovner og Haugenstua skole. Allerede den gangen var det mange som hengte ut oss som bodde på Stovner. På begynnelsen av 70 tallet kom Stovner-rapporten som slo fast at «Stovner er en bydel med analfabeter». Jeg hadde en veldig god oppvekst på Stovner. Men friminuttene var best! Jeg var ikke spesielt opptatt av å være veldig god på skolen, men skjerpet meg skikkelig siste året på ungdomsskolen - så jeg var sikret å komme inn på Katta - Oslo Katedralskole, mimrer hun tilbake. Lokalavisa dro på kaffebesøk til Marte Gerhardsen, på Nordberg. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA Sola skinner i nydelig vårvær på Nordberg, kaffen er god, og kake er også satt frem på bordet:- Vi trives veldig godt her på Nordberg, og før det bodde vi noen hundre meter «østover» - på Korsvoll. Jeg glad jeg har med meg østkantoppveksten. Boka «Tante Ulrikkes vei», nettopp fra Stovner, er å anbefale!Utfordringer Det blir nok å ta tak i, som ny direktør for Utdanningsetaten. Den nye lærernormen skal oppfylles, og som setter norm for hvor mange lærere det skal være i klassen, og fagfornyelsen:- Det vil skje mye i skolen i årene framover. Lærernormen krever at vi rekrutterer og beholder flere lærere. Kompetansekravene til lærerne gjør også at vi må sikre god etterutdanning. Dette blir viktige oppgaver for oss i Osloskolen framover. Et annen stor utfordring er fagfornyelsen som vil påvirke undervisningen. Målet er mer dybdelæring og bedre forståelse. Men dette blir det spennende å få være med på.Denne uka kom også rapporten som forteller om en økning av trusler i Osloskolen, mot ansatte: . Fra saken Aftenposten går det frem at der det i 2017 var 1164 i 2017 (7,6 prosent), mens det i 2018 var totalt 1383 registrerte hendelser (8,8 prosent av de ansatte).«Vi ser en økning både i lite alvorlige, alvorlige og svært alvorlige hendelser med vold og trusler,» uttaler også Kari Andreassen, fungerende direktør i Utdanningsetaten, i samme sak.- Rapporten er urovekkende. Sånn skal vi ikke ha det i Osloskolen. Både elever og lærere skal være trygge, ingen skal oppleve trusler og vold. Dette blir et viktig område for meg å jobbe med videre, understreker Marte.Men, det er også allerede mye bra i Osloskolen, den scorer høyt nasjonalt, og det er gode resultater på trivsel og motivasjon:- Det skal vi ta vare på og videreutvikle. Men likevel, det er mange som faller ut, som ikke fullfører, ikke fullfører godt nok, og ikke får brukt talentene sine. Der har vi en stor jobb å gjøre. Det er også variasjon i miljøet ved de forskjellige skolene i Oslo, men det er viktig for meg at alle elever skal føle det trygt på skolen, det skal være trygge og gode læringsmiljøer. Det er viktig å jobbe mye med å styrke samarbeid mellom skole, foreldre, frivillighet og bydel, sier den kommende utdanningsdirektøren og peker blant annet på Glasshuset på Nordberg, vegg i vegg med Kringsjå barneskole og Nordberg ungdomsskole.- Et veldig spennende tiltak. Der kan elevene blant annet oppsøke både psykolog og helsesøster. Bydelen har flyttet tilbudet ut til der elevene er. Det tror jeg er en god løsning. Hun er glad i å lese bøker, og boka fra hennes tidligere oppvekstområde, Stovner, og boka: Tante Urikkes vei, anbefales. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA Informasjon Hun er godt i gang nå, over kaffen, og fortsetter:- Jeg er også svært opptatt av åpenhet og informasjon, på alle plan - heller for mye informasjon enn for lite. Vi vil vite om hva som skjer i Osloskolen. Planen er å tiltre den nye stillingen 1.juni. De første månedene skal hun bruke til å lære mer, og til å besøke skolene.Selv har hun vært klassekontakt og engasjert i skolemiljøet til egne barn. Det blir kanskje litt annerledes å komme på foreldremøte som skolesjefen over alle skolesjefer?- Da kommer jeg som mamma, det kan jeg forsikre, ler hun.Kanskje treffer du også på Marte i fullt firsprang rundt Sognsvann, hvis hun ikke puster ut med yoga:- Det er god avkobling! Jeg er mye i Marka, lavterskeltipset er nettopp rundt Sognsvann. Jeg er ikke en som tar tiden, jeg løper med venninner, så kan vi skravle samtidig. Jeg har faktisk gått Birken på ski, men det ble så mye styr rundt det. Men fint å kunne si i lunsjen på jobb: Når jeg går Birken, pleier jeg…og så videre, ler hun.Bakgrunn Marte Gerhardsen er Master of Science fra London School of Economics og kommer fra stillingen som divisjonsdirektør i Helsedirektoratet. Tidligere har hun etablert og ledet Tankesmien Agenda, vært divisjonsdirektør i DNB, sittet i ledelsen for DNB Norge og vært generalsekretær for CARE Norge. Hun har også gjennomført aspirantkurset i Utenriksdepartementet og innehatt ulike stillinger i departementet (Kilde: tidligere sak i Nordre Aker Budstikke, og pressemeldingen fra byrådet.)Videre står det at Gerhardsen har omfattende ledererfaring og er en utviklingsorientert leder med bred erfaring fra offentlig sektor, næringsliv og ideell virksomhet.- Hun har ledet store og komplekse fagmiljøer og har gjennomført endringsprosesser. Hun viser god rolleforståelse for samspillet mellom politikk og administrasjon i et parlamentarisk styringssystem. Gerhardsen vil overta en etat med engasjerte og dedikerte medarbeidere med høy kompetanse og en sterk vilje til å utvikle Osloskolen videre. Utdanningsetaten vil få en svært kompetent leder i Gerhardsen, og jeg har store forventninger til henne, uttalte oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen i forbindelse med innstillingen.