«Arbeiderpartiets skolebyråd stryker i matte»


«Arbeiderpartiets skolebyråd stryker i matte»

DEBATT: Resultatet av hastebehandlingen kan fort bli at skoler må si opp lærer i januar for deretter å ansette dem igjen til høsten. Det gir ikke mening, skriver Saida Begum (H).
Les mer om: